Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Balans met toelichting

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

31-12-2019

31-12-2018

Particulieren i.v.m. eigen woningen (WEW)

38.224

58.693

Toegelaten instellingen (WSW)

48.556.274

47.769.113

Overige instellingen

1.295.111

1.674.133

Totaal

49.889.609

49.501.939