Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1.3Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf komen de volgende kapitaalgoederen van de gemeente aan de orde:
Wegen, Openbare verlichting, Bruggen, Riolering, Water, Beschoeiingen, Openbaar groen, Sportaccommodaties en sportvelden en Gebouwen en woningen.

ga terug