Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

4b. Sportaccommodaties en sportvelden

Sportvelden
Het onderhoud op en om de sportvelden van het Rottegat en de Donkerelaan is voor het grootste deel door Paswerk Groen en SRO uitgevoerd op basis van het groenbestek. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de betreffende sportbond.

De huurders (BSM Bennebroek en cricketclub Bloemendaal) waren tevreden over de kwaliteit van het in 2019 geleverde werk.
Bij voetbalvereniging Vogelenzang wordt alleen groot onderhoud aan het ijsbaanveld en onderhoud aan de groensingel door de gemeente uitgevoerd, ook dit is in 2019 naar tevredenheid van de club verlopen.
In 2019 voldeden de sportvelden die in gemeentelijke beheer zijn in voldoende mate aan de normen van de betreffende sportbonden.

BSM beschikt over een kunstgrasveld, dat is aangelegd in 2013 en is ingestrooid met rubberkorrels.

Sportvelden

m2

Trapveld en grasveld cricketclub

35.000

Grasvelden Rottegat

23.500

Kunstgrasveld Rottegat

9.000