Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1a. Wegen

Uitgevoerd groot onderhoud
Het groot wegonderhoud in 2019 is uitgevoerd volgens het door de gemeenteraad op 13 december 2018 vastgestelde Wegbeheerplan 2019-2022.

In 2019 zijn de volgende onderhoudswerkzaamheden gepland voor € 646.400 en uitgevoerd:

Straat

Omschrijving

Kosten werkelijk

Kleverlaan-Busken Huetlaan

vervangen asfaltdeklaag door stil asfalt

179.754

Hoge Duin en Daalseweg

vervangen asfaltdeklaag

119.253

Bergweg Bloemendaal

aanbrengen deklaag fietspad

34.105

Elswoutslaan Overveen

vervangen asfaltdeklaag fietspad

33.593

Rijksstraatweg

vervangen asfaltdeklaag grens Hillegom-Willinklaan

0

Dahlialaan

hertegelen trottoirs en parkeerstroken

34.453

Verbenalaan

hertegelen trottoirs

9.200

Goudsbloemplein

hertegelen trottoirs en parkeerstroken

24.820

Zonnebloemlaan

hertegelen trottoirs en inritten

81.100

Diverse wegen

gedeeltelijk herstraten en inkoop bestratingsmateriaal

22.575

Diverse wegen

slijt- en slemlagen, asfaltreparaties

87.278

Diverse wegen

scheurreparaties asfalt

0

626.131

De geplande asfaltwerkzaamheden in de Rijksstraatweg zijn uitgesteld naar 2020 omdat die niet te combineren waren met wegwerkzaamheden in Hillegom.

Naast het groot wegonderhoud zijn wegreconstructies uitgevoerd op de volgende wegen:

  • Luciapad te Bennebroek

Uitgevoerd onderhoud

Verkeersregelinstallaties

regulier onderhoud en storingsafhandeling

Kabels en leidingen

In 2019 zijn 60 vergunningen aan nutsbedrijven verleend en 385 meldingen van graafwerkzaamheden in openbaar terrein afgehandeld.

De wegen zijn het gehele jaar schoongehouden op de afgesproken beeldkwaliteit. Hiervoor is meer inspanning nodig. Onkruidgroei neemt toe.