Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1c. Bruggen

Ten laste van het reguliere onderhoudsbudget en de voorziening bruggen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • vervangen brugdek en liggers verkeersbrug Kennemerpark;
  • reinigen bruggen.
  • inspecteren alle bruggen