Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

1b. Openbare verlichting

In 2018 is een inkooptraject doorlopen voor ca. 1100 led-armaturen. De inkoop is gedaan met een hoge ambitie op gebied van duurzaamheid. De gekozen armaturen hebben een zeer laag energiegebruik en een lange levensduur. De opdracht voor de levering is eind 2018 verstrekt. De armaturen zijn in de zomer en het najaar van 2019 geplaatst in de wijken Duin en Daal, Oosterduin oost, Aerdenhout zuid en Vogelenzang. In Aerdenhout is tevens een groot deel van de oude stalen lichtmasten vervangen door aluminium masten.