Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

2. Riolering

In het kader van het dagelijks beheer zijn in 2019 de volgende activiteiten uitgevoerd:

Onderdeel

Activiteiten

Riolering

riool reinigen en inspecteren in Bennebroek

Duikers

regulier onderhoud

IBA's, rioolpompen en riool gemalen

regulier onderhoud en inspectie, afhandeling storingen

Straatkolken

alle kolken zijn 1 keer leeggezogen, daarnaast regulier verhelpen van verstoppingen

Drainage

de drainage is doorgespoten en de diepdrainage ontijzerd

Grondwater

optimalisatie inregeling deepwell-systeem

Waterwegen

regulier onderhoud volgens keur Rijnland

In 2019 is in de Graaf Florislaan, de Hoplaan en de Kinheimweg de riolering vernieuwd.