Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

5. Gebouwen en woningen

In hoofdlijnen gaat het om de volgende gebouwen en woningen:

 1. het onderhoud van 25 gemeentelijke huurwoningen;
 2. het onderhoud van diverse gebouwen, die in gebruik zijn bij de bestuursdienst;
 3. het onderhoud van openluchttheater Caprera, de algemene begraafplaats van Bloemendaal en de bedrijfsruimte daarop, de cricketclub Bloemendaal, het dorpshuis Vogelenzang, de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, sporthal de Kooi, de Bokkedoorns, gebouw scouting Elswout, het jeugdhonk in Vogelenzang, het CSB, diverse kinderdagverblijven, gebouw Dennenweg 15, Paradijsvogel en de gemeentelijke muziekschool.

Activiteiten 2019

Huurwoningen

Uitvoering onderhoud volgens MJOP 2019, in 2019 is 1 woning verkocht

Gebouwen bestuursdienst

 1. Bloemendaalseweg 158/160:
 • Begeleiding onderhoud aan WKO/CV ketels, elektrische installaties, automatische deuren, bedrijfsdeuren;
 • Controle van blusmiddelen;
 • Begeleiding garantie werkzaamheden;
 • Raadszaal gelijkvloers maken.
 • Periodieke keuring van de gasleiding gemeentehuis
 • Het aanbrengen van diverse akoestische wandpanelen in gemeentehuis
 1. Buitenschilderwerk diverse panden

Bokkedoorns

Vervangen dakconstructie kantoor Bokkedoorns

Jeugdhonk Vogelenzang

Realiseren jeugdhonk in achtertuin dorpshuis Vogelenzang

Dorpshuis Vogelenzang

Optimaliseren warmte-koude opslag

OLT Caprera

Vernieuwen kitwerk betonelementen tribune Caprera

Draaihek Kennemerweg

Vervangen draaihek

Cricketclub Donkerelaan

Houtrot-reparaties en buitenschilderwerk

Sporthal de Kooi

Werkzaamheden waterinstallatie ter voorkoming van legionella