Jaarrekening 2019

Paragrafen

Lokale heffingen

Lokale lastendruk

In onderstaande tabellen wordt inzicht verstrekt in de ontwikkeling van de woonlasten over de voorbije jaren.

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 699.000 in 2019, een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.

Tabel overzicht (bedragen in €)

Woonlasten eigen woning

2017

2018

2019

Afwijking in % tussen 2018 en 2019

Bloemendaal

Onroerende-zaakbelastingen

656,27

671,40

828,32

+23,3%

Afvalstoffenheffing

321,43

327,86

368,60

+12,4%

Rioolheffing eigenaar

99,14

101,41

106,32

+4,8%

Rioolheffing gebruik

128,12

132,62

143,08

+7,9%

Totaal woonlasten

1.204,96

1.233,29

1.446,32

+17,3%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

28,33

213,03

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

2,36

17,75

Woonlasten huurwoning
De woonlasten van een gezin in een huurwoning met een afvalemmer van 240 liter en een waterverbruik van 160 m3.

Tabel overzicht (bedragen in €)

Woonlasten huurwoning

2017

2018

2019

Afwijking in % tussen 2018 en 2019

Bloemendaal

Afvalstoffenheffing

321,43

327,86

368,60

+12,4%

Rioolheffing gebruik

128,12

132,62

143,08

+7,9%

Totale woonlasten

449,55

460,48

511,68

+11,1%

Stijging t.o.v. voorgaand jaar

10,93

51,20

Stijging t.o.v. voorgaand jaar per maand

0,91

4,27

Tenslotte wordt u een overzicht geboden van de woonlasten voor een éénpersoons- en meerpersoonshuishouden en de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen van Bloemendaal ten opzichte van het landelijk gemiddelde zoals deze door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (=Coelo) in de atlas van de lokale lasten worden gepresenteerd. Het Coelo hanteert hiervoor zijn eigen normen. In de hierna gepresenteerde tabel wordt weergegeven wat een huishouden in een woning met een gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

(Bedragen in €)

Bloemendaal

Nederland gemiddeld

Woonlasten

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Eénpersoonshuishouden

1.104

1.130

1.330

650

654

672

Meerpersoonshuishouden

1.205

1.234

1.446

723

721

740

Onroerende zaakbelastingen

Tarief woningen (%)

0,1118

0,1054

0,1185

0,1237

0,1180

0,1115

Tarief niet-woningen (%)

0,4404

0,4870

0,5619

0,4693

0,4783

0,4780

Uit de Coelo atlas voor de lokale lasten 2019 blijkt dat het tarief OZB voor woningen (0,1185%) in Bloemendaal ca. 6% boven het landelijk gemiddelde van 2019 (0,1115) ligt.