Jaarrekening 2019

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

3b. Beschoeiingen

In 2019 is een nieuwe beschoeiing geplaatst langs de Leidsevaart te Bennebroek ter hoogte van de Ixialaan. De geraamde investeringskredieten voor de Ringvaart te Bennebroek en de Meerweg (reeds opgedragen) worden naar verwachting in 2020 aangesproken.
Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor het combineren van de vervanging van de beschoeiing langs de Ringvaart met versterking van de dijk. Die werkzaamheden worden door Rijnland in het voorjaar 2020 uitgevoerd.