Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Volksgezondheid en Milieu

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Uitkomst 2019

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner), Bron: CBS

155 kilo

150 kilo

165 kilo

Hernieuwbare elektriciteit, Bron: RWS

1,3% (2017)

1,10%

2,4% (2018)

Overige kengetallen op jaarbasis

2015

2016

2017

2018

2019

gemiddeld

Begrafenis

62

56

66

79

47

62

Bijzetting urn

15

10

11

11

10

11

Asverstrooiing

0

3

4

3

4

3

Totaal

77

69

81

93

61

76

Bergweg Bloemendaal

72

61

77

89

57

71

Binnenweg Bennebroek

5

8

4

4

4

5