Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Sociaal Domein

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Banen

Aantal per 1.000 inwoners 15 - 64 jaar

482,9

2018

Bron: LISA

491,2

2019

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,00%

2016

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

0,00%

2017

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

1,83%

2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

2,00%

2018

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

65,20%

2017

Bron: CBS

66,00%

2018

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

0,52%

2015

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

1,00%

2018

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

133,5

2e hj 2018

Bron: CBS

120,9

1e hj 2019

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

129

2015

Bron: CBS

254,2

1e hj 2018

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

6,10%

1e hj 2018

Bron: CBS

6,70%

1e hj 2019

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,40%

1e hj 2018

Bron: CBS

0,60%

1e hj 2019

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,30%

2e hj 2015

Bron: CBS

geen info

geen info

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

570

1e hj 2018

Bron: GMSD

570

1e hj 2019