Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Onderwijs

Kengetal

Eenheid - Bron

Uitkomst

Jaar

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

16,92

2016

12,34

2017

9

2018

nnb

2019

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)

0

2016

0,24

2017

nnb

2018

nnb

2019

Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs (Bron: Ingrado)

1

2016

0,9

2017

0,9

2018

nnb

2019

Overige kengetallen op jaarbasis

2019

2018

2017

2016

Aantal leerlingen basisonderwijs (teldatum 1-10)

3.442

3.449

3.485

3.455

- waarvan openbaar

1.099

1.073

1.076

1.102

- waarvan bijzonder

2.343

2.376

2.409

2.353

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

1.555

1.563

1.639

1.678

Percentage buitenleerlingen basisonderwijs

39,1

39,2

40,4

40

Percentage buitenleerlingen voortgezet onderwijs

88,5

86,9

-

-

Aanvragen leerlingenvervoer

48

66

66

53

- aangepast vervoer

40

56

60

46

- openbaar vervoer

2

3

1

3

- eigen vervoer

6

7

5

4