Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

Overige overzichten

Omschrijving reserves

Begroting na wijziging in €

Realisatie 2019 in €

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Dekkingsreserve rioolvernieuwingen

74.503

74.503

74.503

74.503

Dekkingsreserve riolering buitengebied

25.359

25.359

25.359

25.359

Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering

48.094

48.094

48.094

48.094

Egalisatiereserve begraafplaatsen

56.418

56.418

0

32.345

32.345

0

Reserve explosievenopruiming

25.000

25.000

0

0

Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

229.374

56.418

172.956

180.301

32.345

147.956