Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Economie

Wat heeft het gekost?

Economie

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 Lasten

-395

-406

-419

-13

 Baten

989

1.219

1.209

-10

 Resultaat voor reservering

594

813

790

-23

 Toevoeging aan de reserves

 Onttrekking aan de reserves

 Resultaat na reservering

594

813

790

-23

 Uitsplitsing per taakveld

Begroting 2019

Begr. na wijziging 2019

Rekening 2019

Verschil Rek./Begr. 2019

 3.1

 Economische ontwikkeling

-44

-44

-42

2

 3.2

 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-274

-285

-312

-27

 3.4

 Economische promotie

912

1.142

1.144

2

 Totaal

594

813

790

-23

Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.

PROGRAMMA 3 ECONOMIE

-/- = nadeel

301. Economische ontwikkeling

Per saldo een voordeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

2.000

Totaal

2.000

302. Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Hogere lasten exploitatie Dennenweg 15

-20.000

Per saldo een nadeel aan onder- en overschrijdingen van diverse budgetten

-7.000

Totaal

-27.000

304. Economische promotie

Hogere opbrengst toeristenbelastingen

2.000

Totaal

2.000

Totaal programma 3

-23.000