Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Economie

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Uitkomst 2019

Functiemenging in %, Bron: LISA

38,30%

38%

39,10%

Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners leeftijd 15 t/m 64, Bron LISA

125

127

182,1