Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Economie

Wat is gerealiseerd?

Activiteiten

Wat is gerealiseerd?

Behoud en vitaliteit (winkel) voorzieningen bevorderen

Ondersteuning winkeliers voortzetten.

Beperkt zich tot ondersteuning d.m.v. advisering.

Profilering winkelgebieden en recreatievoorzieningen gemeente verbeteren.

Bijdrage gemeente wandelnetwerk opgenomen vanaf begroting 2020 uitvoering  start in 2020/2021.

Bereikbaarheid van winkelgebieden verbeteren.

Winkelgebieden zijn goed bereikbaar, geen extra actie nodig.

Ondernemingsklimaat in stand houden/bevorderen

Ondernemersloket zichtbaarder maken.

Maakt deel uit van de algemene loket functie van de gemeente.

Verbindingen leggen met en tussen ondernemers.

Dit is staand beleid, bijvoorbeeld door strandoverleg.

Alert inspelen op initiatieven van ondernemers.

Dit is staand beleid, onder andere overleg met Winkeliersvereniging Bloemendaal.