Jaarrekening 2019

Programmaverantwoording 2019

Veiligheid

Kengetal

Uitkomst 2018

Begroting 2019

Uitkomst 2019

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren, Bron: Bureau Halt

91

nnb

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners, Bron: CBS

0,2

nnb

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners, Bron: CBS

3,7

nnb

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners, Bron: CBS

3,7

nnb

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners, Bron: CBS

6,2

nnb